دی15, 2018 صبح9:30

عدالت امروز

مذاکرات مربوط به قانون

درباره عدالت امروز

چگونه به تمرین شما کمک می کنیم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

برنامه

9:30-11صبح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

11-1:30صبح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1:30-3صبح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

3-4:30صبح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

4:30-6صبح

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

سخنران ها

تیم میموس

شریک در میموس

تیم میموس

شریک در میموس

تیم میموس

شریک در میموس

تیم میموس

شریک در میموس

رویدادهای گذشته

کنوانسیون 2017

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشده

کنوانسیون 2016

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشده

کنوانسیون 2015

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

کنوانسیون 2014

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد

میموس