تماس با ما

“از اقامتم لذت بردم. کارکنان شگفت انگیز بودند اگر اقامت عالی همان چیزی است که شما به دنبال آن هستید ، این هتل را انتخاب کنید. “

تیم میموس

ما دوست داریم شما را در تفریحی زرق و برق دار ما در ساحل نفس گیر کوه استقبال کنیم

از بهترین تعطیلات ممکن برای خانواده خود لذت ببرید